wtorek, 5 sierpnia 2014

Imperfekt, czyli czas przeszły prosty

Długo sama zbierałam się żeby powtórzyć sobie ten czas. Ale udało się i mogę Wam go teraz przedstawić - czas Imperfekt (zwany też Präteritum).

nowy land

Ci z Was, którzy choć trochę znają angielski, mogą porównać go do czasu Past Simple. Ci, którzy niekoniecznie pamiętają co to jest ten Past Simple już wyjaśniam użycie i strukturę niemieckiego czasu Imperfekt.

Po pierwsze, czasu Imperfekt używamy do:
 • opisania wydarzeń z przeszłości, które nie są związane z teraźniejszością. Czyli coś się wydarzyło i na tym koniec.
 • przy czym nie interesuje nas to czy dana czynność się zakończyła czy nie, ponieważ w języku niemieckim nie ma czegoś takiego jak czas ciągły. Prościzna.
 • czasu Imperfekt używamy głównie w opowiadaniach, sprawozdaniach, opisach itp.

Po drugie, budowa czasu Imperfekt
Jak tworzymy zdanie w czasie przeszłym prostym? Oto schemat:

Podmiot + czasownik w drugiej formie + reszta zdania

O co chodzi z tym czasownikiem? Już wyjaśniam...

Po trzecie, nauka czasowników
Czasowniki dzielimy na regularne i nieregularne, tak samo jak w j. angielskim. I niestety, tak samo czasowniki nieregularne znajdują się w tabeli i należy się ich wykuć na pamięć... Takie tabele znajdziecie na pewno w każdej książce do nauki niemieckiego lub w Internecie. Ale od początku.

Budowa czasownika regularnego w czasie Imperfekt:
Weźmy dla przykładu czasownik machen (robić). Jest to czasownik regularny. Skąd to wiemy? Ponieważ nie znajduje się w tabeli z czasownikami nieregularnymi.

Zatem czasownik w czasie Imperfekt będzie wymagał zrobienia trzech prostych rzeczy:
 • odcinamy końcówkę -en (jak zawsze)
 • do tego co zostało dodajemy spółgłoskę "t"
 • potem dodajemy odpowiednią końcówkę osobową z czasu teraźniejszego
I gotowe. Z bezokolicznika "machen", w 1os. l.poj. powstanie więc "machte".
Musicie też pamiętać, że w przypadku czasu Imperfekt, 1 i 3 os.l.poj. są takie same i przyjmują formę 1 os. l.poj. Oto schemat odmiany czasowników regularnych:

Czasowniki regularne
Ich
- te
Wir
- ten
Du
- test
Ihr
- tet
Er/Sie/Es
- te
Sie/Sie
- ten

Czasownik "machen" odmieniony przez osoby w czasie Imperfekt wygląda więc tak:
ich           - machte                  wir      - machten
du           - machtest                ihr       - machtet
er/ sie/es - machte                   sie/Sie - machten

Ważne jest też to, że jeśli któryś z tematów czasownika kończy się na -t, -d, -m lub -n dodajemy przed końcowką osobową samogłoskę "e". Odmiana takiego czasownika będzie wyglądać tak:

Czasowniki regularne, temat kończy się na -t, -d, -m, -n
Ich
- ete
Wir
- eten
Du
- etest
Ihr
- etet
Er/Sie/Es
- ete
Sie/Sie
- eten

Jako przykład na tę odmianę weźmy czasownik warten (czekać). W czasie Imperfekt dla poszczególnych osób wygląda on tak:
ich           - wartete                  wir       - warteten
du           - wartetest                ihr        - wartetet
er/ sie/es  - wartete                  sie/Sie - warteten

Jest to dość proste. Sprawa komplikuje się kiedy mamy do czynienia z czasownikami nieregularnymi, których niestety w języku niemieckim jest dość sporo. Ale od początku.
 • najpierw musicie znaleźć i (niestety) wykuć się na pamięć przeszłych form czasowników nieregularnych.
 • Później musicie czasownik z tabeli odmienić przez osoby, tak samo jak w j. polskim: poszłam, poszedł, poszli itd.
Poniżej znajdziecie końcówki osobowe, które wystarczy dodać do czasownika z tabeli.


Imperfekt - końcówki osobowe cz. nieregularnych
Ich
-
Wir
-en
Du
-st
Ihr
-t
Er/Sie/Es
-
Sie/Sie
-en

Co rzuca się w oczy? Dwie rzeczy:
- po pierwsze 1 i 3 osoba liczby pojedynczej nie dostają żadnej końcówki,
- po drugie końcówki dla pozostałych osób są identyczne jak w czasie teraźniejszym.

Jak to wygląda w praktyce? Weźmy dla przykładu nieregularny czasownik "być". Patrzymy w tabeli na jego odmianę:

 sein
war
gewesen s.
być
 
W czasie Imperfekt jest to war. Odmieńmy go zatem przez osoby dodając odpowiednie końcówki:

Ich war                  Wir waren
Du warst                Ihr wart
Er war                   Sie waren

Kolejny czasownik to "iść":

 gehen
ging
gegangen s.
iść

Odmiana przez osoby w czasie Imperfekt wygląda tak:
Ich ging                  Wir gingen
Du gingst                Ihr gingt
Er ging                    Sie gingenen

Warto jest zrobić sporo ćwiczeń na czas Imperfekt. Nawet jeśli rozumiecie teorię, to praktyka pozwoli Wam rozeznać się, który czasownik będzie odmieniał się regularnie, a który nie. Zacznijcie już teraz.

Ćwiczenie: Wpiszcie odpowiedni czasownik w czasie Imperfekt.

essen  kommen   sein   besuchen   trinken   spielen   bringen


 1. Onkel Stefan __________ mich an Nachmittag.
 2. Er __________ mir seiner Frau und ihren Kindern.
 3. Sie __________ mir viele Geschenke.
 4. Deshalb __________ ich sehr zufrieden.
 5. Wir __________ Kuchen und __________ Kaffee.
 6. Die Kinder __________ dann im Garten.

Odpowiedzi: 1. besuchte, 2. kam, 3. brachten, 4. war, 5. aßen, 6. spielten

Viel Spaß!


(zdjęcie: designsbyamy.files.wordpress.com)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz