piątek, 29 listopada 2013

Czasowniki zwrotne odmiana w celowniku

Jak w każdym języku, gramatyka nie może być tylko czarna albo biała. Każda reguła niesie za sobą kolejną, od reguł są wyjątki i tak dalej...
Dlatego nie może być tak, że czasowniki zwrotne mają tylko jedną formę (oczywiście odmienioną przez osoby), a muszą być odmieniane i w bierniku i w celowniku. 

Tak, jak już pisałam tutaj, czasowniki zwrotne w bierniku tłumaczy się jako "umyłam się", ogoliłem się", "ubrało się". Natomiast czasownik zwrotny używany w celowniku (czyli Dativ) tłumaczy się jako "goli sobie", "myją sobie" itd. Jaka jest zasada ich tworzenia?

Na szczęście nie jest to aż tak skomplikowane, ponieważ odmiana w celowniku (Dativ) różni się od odmiany w bierniku (Akkusativ) tylko w dwóch osobach - w 1 i w 2 i to tylko w liczbie pojedynczej. Pozostałe formy są bez zmian. Zobaczcie:


Czasownik sich kämmen (czesać się)
Ich
kämme mir
Wir
kämmen uns
Du
kämmst dir
Ihr
kämmt euch
Er
Sie
Es
kämmt sich
sie
Sie
kämmen sich

W tym przypadku znaczenie zaimka zwrotnego to polskie "sobie". Tak, jak w zdaniu:
Du rasierst dir den Bart. - Golisz sobie brodę.

Spytacie, skąd mamy wiedzieć, który czasownik odmienić w którym przypadku?

Też zadawałam sobie to pytanie. Moim zdaniem to wszystko zależy od kontekstu, czyli czy chcecie powiedzieć "Myję się" czy "Myję sobie, np. ręcę. 
Są jednak czasowniki, które występują wyłącznie w celowniku. Są to:

Sich etwas ansehen
Obejrzeć sobie coś
Sich etwas vorstellen
Wyobrażać sobie coś
Sich etwas leisten können
Móc sobie pozwolić na coś

Przykłady czasowników zwrotnych, których możecie użyć w obu formach to np.: sich waschen (myć się), sich rasieren (golić się), sich anziehen (zakładać, ubierać się). W zależności od kontekstu, tak jak w tym zdaniu:
Du wäschst dich.                  Myjesz się.
Du wäschst dir die Hände.   Myjesz sobie ręce.

A tu małe ćwiczenie na zaimki zwrotne w celowniku:
  1. Er sieht ..... jetzt den Film mit De Niro an.
  2. Wir überlegen ..... deinen Vorschlag.
  3. Ich kaufe ..... bald ein Fahrrad.
  4. Hören Sie ..... die neue CD von Sting an!
  5. Er denkt ..... wieder etwas aus.
  6. Ich kann ..... das Leben ohne meinen PC nicht vorstellen.
Odpowiedzi znajdziecie tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz