niedziela, 8 grudnia 2013

Jak rozpoznać rzeczownik w rodzaju nijakim (das)?

Ostatnią grupą rzeczowników z rodzajnikiem to te, które przypisane są do rodzaju nijakiego.
Pamiętajcie tylko o tym, że jeśli chodzi o przypisywanie rzeczowników do konkretnego rodzajnika określonego: męskiego, żeńskiego bądź nijakiego zawsze mówimy tylko o liczbie pojedynczej. Wszystkie rzeczowniki w liczbie mnogiej otrzymują rodzajnik „die”.

Zatem, które rzeczowniki przypisywane są do rodzaju nijakiego?

Reguła
Przykład
Wyjątki
Rzeczowniki odnoszące się do młodych osób lub zwierząt
das Kind

Zdrobnienia, zakończone na:
- chen
- lein
das Bärchen - misio

Nazwy państw, miast i kontynentów. Przy czym musimy pamiętać, że w tym przypadku rodzajnika używamy tylko wtedy kiedy rzeczownik występuje z przydawką
das schöne Warsau
die Ukraine
die Schweiz
die Türkei
die Slowakei
die Niederlande
die USA
der Irak
der Iran
der Sudan
der Libanon
Nazwy ułamków
das Viertel - ćwiartka

Nazwy metali
das Gold - złoto
der Stahl - stal
die Bronze - brąz
die Kohle - węgiel
Rzeczowniki utworzone z innych części mowy, np. od czasowników
das Lesen - czytanie

Rzeczowniki z przedrostkiem „ge”
das Getränk - napój
die Geschichte - historia
der Gedanke - myśl
der Geschmack - smak
Rzeczowniki obcego pochodzenia zakończone na:
- ment
- um
- in
das Museum - muzeum


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz